Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο «Ταξιδεύοντας με το νου και την ψυχή για ένα αειφόρο τουρισμό» του ΚΠΕ Μελίτης

tourism

 

 

Πηγή: ΚΠΕ Μελίτης

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 36/20-02-2014 πρόσκλησης του ΚΠΕ Μελίτης για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ταξιδεύοντας με το νου και την ψυχή για ένα αειφόρο τουρισμό» στα πλαίσια του Ε.Θ.Δ. «Τουρισμός και Περιβάλλον, σας κοινοποιώ την κατάσταση με τους εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο από τις 02/05/2014 έως τις 04/05/2014 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ μελίτης και στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας.

Advertisements