Εκπαιδευτικό υλικό για την ανακύκλωση

recycle

 

 

Πηγή: ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

Όσοι υλοποιείτε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα τα απορρίμματα και την ανακύκλωση:
Το ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών συντονίζει το Ε.Θ.Δ. «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα…άχρηστα». Στην ιστοσελίδα του Δικτύου, στο Εκπαιδευτικό Υλικό έχει αναρτηθεί αξιόλογο υλικό σχετικό με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση. Ιδέες για την επαναχρησιμοποίηση υλικών,προτεινόμενη βιβλιογραφία και πηγές, βιβλία και προγράμματα που έχουν εκδόσει άλλα συνεργαζόμενα ΚΠΕ, βιβλία (e-books) του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., προτεινόμενες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά on-line λογισμικά, επιστημονικές εργασίες και ανακοινώσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Advertisements