Εκπαιδευτικό υλικό για την ελιά και το λάδι

olive-oil-w-olivesΠηγή: ΚΠΕ Καλαμάτας, ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, ΚΠΕ Άμφισσας, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού&Βερτίσκου.

Όσοι υλοποιείτε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο:

Το ΚΠΕ Καλαμάτας διαθέτει μία χρήσιμη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει η Παιδαγωγική Ομάδα του στα πλαίσια του Ε.Θ.Δ. «Ελιά».

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων για να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικό έντυπο υλικό για τα προγράμματα του:

Το ΚΠΕ Άμφισσας έχει διαμορφώσει μία ενδιαφέρουσα Gallery με θέμα την Ελιά με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου προσεγγίζει τα έλαια με άλλο τρόπο. Στα πλαίσια του πιλοτικού τοπικού δικτύου «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» έχει εκδώσει το εκπαιδευτικό υλικό «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια».

Advertisements