Τα ζώα μας κι εμείς

zwa_syntrofiasΠηγή: http://syneducation.wordpress.com/

Το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων (GAWF) ιδρύθηκε το 1959 και είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Σκοπός του είναι να επιφέρει σημαντική και μακροχρόνια βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στην Ελλάδα.
«Τα παιδιά που μαθαίνουν να δίνουν απλόχερα δικαιοσύνη, καλοσύνη και έλεος στα ζώα, γίνονται πιο δίκαια, πιο καλοσυνάτα και ενδιαφέρονται περισσότερο στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους.»(1993, Αμερικάνικο Εθνικό Συνέδριο Συλλόγου Γονέων-Δασκάλων)
Το παρόν παιδαγωγικό υλικό περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του ΔΕΠΠΣ (2003), του «Οδηγού της/του Νηπιαγωγού» (2006), του «Εγχειριδίου δραστηριοτήτων για νηπιαγωγούς» (2008), καθώς και στις νοητικές, ψυχικές, γλωσσικές και αισθητικές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Εμπεριέχει ενδεικτικά σχέδια εργασίας τα οποία συνδέονται διαθεματικά με τις πέντε μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία-Έκφραση και Τεχνολογία.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση έντιμων μελλοντικών πολιτών σε μια ηθική κοινωνία όπου ο ισχυρότερος θα αναγνωρίζει τα ίδια δικαιώματα στον ανίσχυρο.
Εδώ μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό «Τα ζώα μας και εμείς».
Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και το Νόμο 4039 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
Τέλος, βοηθητικό εποπτικό υλικό μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Animal Action.

Advertisements