Υλικό Κυκλοφοριακής Αγωγής

signs

Για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού της Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπάρχει διαθέσιμο και σε ψηφιακή μορφή το υλικό που δημιουργήθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (2008) για μαθητές 6-8 ετών και για μαθητές 9-12 ετών.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της οδικής ασφάλειας, των μέσων μαζικής μεταφοράς και της πρόληψης ατυχημάτων και αποτελείται από το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού και το Τετράδιο Μαθητή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό για μαθητές 6-8 ετών πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό για μαθητές 9-12 ετών πατώντας εδώ.

Advertisements