Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εξ αποστάσεως σεμινάριο «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας. -Τι, πως, γιατί;» του ΚΠΕ Φιλίππων

paizw
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 8/17-01-2014 πρόσκλησης του ΚΠΕ Φιλίππων για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 23 ωρών μέσω μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας. Τι, πως, γιατί; Αποτελεσματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Ενίσχυση των δεσμών των μελών του δικτύου, και δικτύωση με τη χρήση του Edmondo», σας κοινοποιώ το έγγραφο του ΚΠΕ Φιλίππων με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο από τις 23/02/2014 έως τις 28/02/2014.

Advertisements