Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εξ αποστάσεως σεμινάριο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μουσεία» του ΚΠΕ Φιλίππων

mouseio
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3/17-01-2014 πρόσκλησης του ΚΠΕ Φιλίππων για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο 60 ωρών μέσω μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους», σας κοινοποιώ τον πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο από τις 17/02/2014 έως τις 28/03/2014.

Advertisements