Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου Μεσόγειος SOS

MedSOS_original(1)

Η Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εγκρίνει την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Δικτύου Μεσόγειος SOS στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία κατά το σχολ. έτος 2013-2014.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό αφορά τα προγράμματα: «Δράση για το κλίμα» , «Εξοικονόμηση νερού στα σχολεία-Watersave» , «Προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the Med» και «Επαναχρησιμοποίηση νερού».

Advertisements