Επιμορφωτικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για εκπαιδευτικούς

go_green_ribbon

Διοργάνωση: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2013-2014, προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο 100 ωρών μέσω μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλίππων, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους συμμετέχουν ήδη στο δίκτυο του ΚΠΕ «μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Advertisements